ه‍.ش. ۱۳۹۴ آبان ۱۱, دوشنبه

اعتراف

برای اعتراف به کلیسا میرم رو در روی گیاهان رویده در دیوار کلیسا یک جا اعتراف خواهم کرد، به یقین بخشوده خواهم شد. گیاهان بی واسطه با خدا سخن میگویند.

ه‍.ش. ۱۳۹۴ مهر ۲۹, چهارشنبه

ه‍.ش. ۱۳۹۴ مهر ۲۸, سه‌شنبه

ضرب المثل

آنچه كند شيران را روباه مزاج، احتياج است، احتياج است، احتياج.